Amazone spridarinställningar

Baserade på inskickade 3-5 kg gödningsprover

Endast prover från svenska marknaden. Notera att rekommendationen endast grundar sig på ett fem kilo gödselmedelprov. Slutlig kontroll i fält, gärna med mobil kontrollutrustning, rekommenderas alltid.

4/2/2020 2:25 PM   ()
4/9/2020 9:36 AM   ()
4/2/2020 1:55 PM   ()
4/2/2020 10:27 AM   ()