Amazone spridarinställningar

Baserade på inskickade 3-5 kg gödningsprover

Endast prover från svenska marknaden. Notera att rekommendationen endast grundar sig på ett fem kilo gödselmedelprov. Slutlig kontroll i fält, gärna med mobil kontrollutrustning, rekommenderas alltid.

10/10/2017 2:48 PM   ()
9/1/2017 9:20 AM   ()
9/1/2017 9:20 AM   ()
10/10/2017 3:10 PM   ()